MS 3 Sistem 5kW trofazni
Kratak opis
Energija u toku dana ide direktno do potrošača, čime se smanjuje trošenje električne energije. Sistem čine invertor visoke energetske efikasnosti, jednostavan i lak za korišćenje sa dugim vekom trajanja. Radi lakše komunikacije i praćenja rada samog sistema, postoji mogućnost ugradnje Plug&play WIFI komunikacionog uređaja.
Specifikacija