MS 2 Sistem 3kW
Kratak opis
Solarni mrežni sistem kod koga u toku dana energija ide direktno do potrošača, čime se smanjuje trošenje električne energije.
Čine ga 8 kvalitetna i efikasna AbiSolar panela. Mogućnost spoljne montaže invertora. Radi lakše komunikacije i praćenja rada samog sistema, postoji mogućnost ugradnje WIFI komunikacionog uređaja.
Specifikacija